RANDEVU İÇİN : 4447330

ÖZGEÇMİŞ

  Home / ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

1. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer

A- Kalp ve Damar Cerrahisi

Lisans – Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Tıp Fakültesi (1992-1999)

Uzmanlık Eğitimi: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (1999-2004)

Uzman Doktor: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (2004-2005)

Yardımcı Doçent Doktor: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (2005-2009)

Doçent Doktor: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (2009-2011)

Doçent Doktor: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (2011-2014)

Profesör Doktor: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (2014-2016)

B- Diğer Alan Eğitimleri

Doktora Eğitimi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Doktora Programı- Tez Aşaması (2013-…

Önlisans Eğitimi: Anadolu Üniversitesi AÖF Adalaet Meslek Yüksekokulu (2015-……)

Eğitim Sertifikası: Klinik Eğitimde Sertifika Programı – Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi- (2009-2011)

Yüksek Lisans Bilimsel hazırlık eğitimi: Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Programı.

2.  Ödüller

 • Saçar, M., S. Saçar, N. Cevahir, G. Önem, Z. Teke, A. Asan, H. Turgut, F. Adalı, İ. Kaleli, A. Baltalarlı,” Deneysel endokardit modelinde antimikrobiyal ajanların etkinliğinin kıyaslanması”, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi’ nde poster Tartışmalı Poster, ikincilik ödülü
 • Turgut, H., S. Saçar, Saçar, S. Toprak, G. Önem, A. Asan ve S. Sakarya, “Biyolojik Greft Materyaline Stafilokok Adezyonunun Azaltılmasında Nöraminidazın Rolü,” bildirisi ile XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongre’sinde poster sunum ikincilik ödülü.
 • Vural A, Kurt T, Ünver A, Yener AÜ, Kiraz A, Özcan S, Tekin SZ, Özkan MTA, Temiz A, Saçar S, Saçar M. “Vaküler Greft Enfeksiyonlarında Tigesiklin ve Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yeri”. 6. Türkiye EKMUD Kongresi” nde poster sunum birincilik ödülü.

3. Burslar:

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği bursu: European Association for Cardio-Thoracic Surgery

Avrupa Kalp Cerrahisi Okulunda (Level C) eğitim, 2009, İtalya.

Yükseköğretim Kurumu Yurt Dışı Destek Bursu: Cenevre Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Çocuk kalp ameliyatları ve kalp kapak tamiri ameliyatları eğitimi.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği bursu: European Vacular Course, 2014 Hollanda.

4. Bilimsel Tıp Dergilerindeki görevler (Editörlük, Bilimsel danışma kurulu üyeliği)

 • Journal of Cardiovascular Surgery of Africa, Bölüm Editörlüğü (2012- ….)
 • Akademik Dizayn Dergisi (Journal of Academic Design) Editör (2007-2012)
 • Anatolian Journal of Clinical Investigation Editörü (2007-2016)
 • International Journal of Clinical Research Editörü (2013- 2014)

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 • Arş.Gör. Dr. Münevver DERELİ’nin “Koroner baypas cerrahisi sonrasında görülen kardiyak, renal ve pulmoner fonksiyon bozukluklarında B-Tipi Natriüretik Peptid’in belirleyici rolü” başlıklı uzmanlık tezi (2011, Denizli).
 • Arş.Gör. Dr. Selen Öztürk’ün “Koroner arter baypas greftleme operasyonlarında pulsatil ve non-pulsatil akımın sistematik etkilerinin karşılaştırılması” başlıklı uzmanlık tezi (2011, Denizli).
 • Arş.Gör.Dr. Ahmet EKİN’in “Daptomisin, Hiperbarik oksijen tedavisi ve ozon tedavisinin vasküler greft enfeksiyonunun tedavisindeki etkinliği” başlıklı uzmanlık tezi (2015, Çanakkale).