RANDEVU İÇİN : 4447330

Lipödem tedavisinde fizik tedavi uygulamaları etkili midir?

Ara 31, 2021

0

Lipödem tedavisinde fizik tedavi uygulamaları etkili midir?

Lipödem tedavisinde fizik tedavi uygulamaları etkili midir?

Lipödemin konservatif yani ameliyat dışındaki tedavi yöntemleri arasında fizik tedavi uygulamaları oldukça etkili sonuçlar vermektedir. Bu konuda yakın zamana kadar birçok araştırma yapılmıştır. Ancak 2021 yılında ülkemizde yapılan bir bilimsel araştırmada [1] “ileri düzeydeki lipödem hastaları” için etkileyici bulgular ortaya konmuştur.

Oldukça saygın bir bilimsel dergide yayınlanan bu araştırmada araştırmacılar hastaları “komplet dekonjestif tedavi ile birlikte egzersiz uygulamaları yapan grup”, “aralıklı pnömatik kompresyon cihazı ile birlikte egzersiz uygulamaları yapan grup” ve “sadece egzersiz yapan grup” olarak 3 ayrı gruba ayırmışlardır.
Bütün gruplara 30 seans egzersiz programı uygulanmış. Birinci ve ikinci gruptaki hastalara ise ek olarak 6 hafta boyunca yukarıda belirtilen uygulamalar yapılmıştır.

Altı haftanın sonunda hastaların bacak hacimleri, bel/kalça oranı, bel/uzunluk oranı, ağrı düzeyleri, depresyon düzeylerindeki değişimler gibi bazı veriler hesaplanmıştır. Sonuçta 3 grupta da çalışma öncesine göre hastaların bulgularında iyileşme görülmesine rağmen, 3 grup arasındaki farklılık incelendiğinde komplet dekonjestif tedavi ve egzersiz uygulanan hastalardaki bacak hacimlerinin ve ağrı düzeylerinin daha da azaldığı, fiziksel fonksiyonlarının daha da iyi olduğu belirlenmiştir.

Lipödem tedavisinde fizik tedavi uygulamaları son derece önemlidir. Tedavi başarısının artırılması ve sürekliliği açısından Manuel lenfatik drenaj ve kompresyon tedavileri açısından hastaların da eğitim almaları çok faydalı olacaktır.

Kaynaklar:

  1. Atan T ve Bahar-Özdemir Y. Effects of Complete Decongestive Therapy or Intermittent Pneumatic Compression Therapy or Exercise Only in the Treatment of Severe Lipedema: A Randomized Controlled Trial. Lymphat Res Biol . 2021 Feb;19(1):86-95)

Lipödem ve damar sağlığı videosunu izlemek için tıklayınız.

Bu sayfa 400 kez görüntülenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir