Galeri Klinik görüntüler

Karotis arter (Şah damarı) Tıkanıklığı

Şah damarında tıkanıklık olan bir hastanın ameliyatında damar içerisinden çıkartılan kolesterol plağı. Aşağıdaki resimde görülen, damarın içini adeta bir boru gibi saran bu kolesterol plağı çıkarıldıktan sonra damarın üst kısmı bir sentetik yama ile kapatıldı.

Bu hastada en önemli iki risk faktörü: Sigara ve kolesterol 


 

Koroner arter hastalığı ve Koroner bypass

Koroner bypass ameliyatı esnasında, koroner damar içerisinden çıkarılan uzun bir plak aşağıda sağdaki resimde görülmektedir. Soldaki resim ise plağın kalpteki koroner damar içerisinden çıkarılmasını göstermektedir. Bu plak nedeniyle koroner damar tamamen tıkanmış durumdaydı. Bu uzun plak çıkartıldıktan sonra bacaktan alınan damar ile bypass yapılabilecek bir alan sağlanabildi.

Bu hastada en önemli iki risk faktörü:  Hipertansiyon, sigara ve yüksek kolesterol 


Meme başı altından koroner bypass (MIDCAB )

Meme başı altından yapılan koroner baypas ameliyatı. Bu ameliyat esnasında kalp durdurulmadan bypass işlemi yapılmaktadır. Ayrıca ameliyat kesisi sadece sol meme başı altından yaklaşık 8 cm kadar  olduğu için estetik açıdan da avantaj sağlamaktadır.


Obezite ve koroner bypass

Aşırı kilolu bir hastaya koroner bypass ameliyatı yapıldı. Göğüs ağrısı ve çabuk yorulma şikayeti ile başvuran hastanın koroner anjiografisinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi.  145 kilogram ağırlığında olan hastanın kalbini besleyen koroner damarlarındaki darlıkların ciddi olması nedeniyle zaman kaybedilmeden ameliyat hazırlıkları yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren koroner baypas ameliyatında hastanın tıkanık olan üç damarı değiştirildi. Ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan hasta ertesi gün servisteki odasına alındı. 5 günlük bir takip süresi sonrasında şifa ile taburcu edildi.

Kalp ameliyatı yapılan hastalar arasında “morbid obez” olarak tanımlanan bu düzeydeki aşırı kilolu hastalara sık rastlanmamaktadır. Bu tür hastalar için ameliyat kadar, ameliyat sonrası dönem de risklidir. Çünkü, bu hastalarda göğüs kemiklerinin kaynaması ve ameliyat kesilerinin iyileşmesi daha güçtür. Ayrıca yatarken ve otururken bası yaraları gelişebilmektedir. Ancak deneyimli bir cerrahi ekip ve donanımlı bir sağlık merkezinde bu tür ameliyatlar başarılı şekilde yapılabilmektedir.


Genç hastalarda koroner bypass ameliyatı

Hastanemize sevk edilen 30 yaşındaki hastamıza acil olarak koroner anjiografi yapıldı. Anjiografide kalbin bir damarına daha önceden yerleştirilmiş olan stentin tıkandığı ve kalbi besleyen damarlardan bir tanesinde de yırtılma olduğu gözlendi. Kalbi besleyen üç damardaki tıkanıklık nedeniyle acil olarak ameliyata alınan genç hastaya, 2.5 saat süren koroner bypass ameliyatı yapıldı. Hastanın 3 damarına bypass uygulandı. Ameliyattan sonraki gün hastamız servise alındı.

Koroner kalp rahatsızlıklarının kalıtımsal ve sonradan kazanılan risklerle ilişkisi vardır. Düzensiz beslenme, sigara ve hareketsiz yaşam tarzı ile kalp damarları daha hızlı tıkanabilmektedir. Özellikle sigaranın kalp damarları üzerindeki etkileri çok önemlidir.  Tütünlü maddeler, düzensiz yaşam, stres ve kötü beslenme nedeniyle kalp rahatsızlıkları artık çok daha erken yaşlarda görülebilmektedir. Bu nedenle genç, yaşlı herkesin kalp ve damar hastalıkları açısından yaşam tarzını gözden geçirmesi gerekmektedir. En ufak bir şüpheli durumda bile doktoruna başvurması önemlidir.


Aort damarı yırtılan bir hastanın acil ameliyatı

58 Yaşında hasta karındaki aort damarında genişleme (aort anevrizması) ve damarda yırtılma sonucunda acil olarak ameliyata alındı. Hastanın genişleyen ve yırtılan damarı başarılı bir operasyon ile değiştirildi. Aşağıdaki resimde genişleyen aort damarı içerisinde zaman içerisinde birikerek damar duvarını katman katman saran pıhtılar görülmektedir. Normal aort çapı karın bölgesinde 2.5-3.5 cm arasında değişmektedir. Bu hastada ölçülen damar çapı yaklaşık 10 cm olarak belirlendi.